SGP-Jongeren Merwestreek presenteert idee voor ontwikkeling gemeente app!

19-12-2018

Op dinsdag 11 december en donderdag 13 december heeft SGP-Jongeren Merwestreek een idee voor een gemeente app gepresenteerd, aan de gemeenteraden van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam. In Sliedrecht werd de presentatie verzorgd door secretaris Christian Hovestadt en in Hardinxveld-Giessendam door bestuurslid Tabitha van der Hoek.

Het idee van SGPJ Merwestreek was, om een idee aan te dragen voor een gemeente app voor zowel Hardinxveld-Giessendam als Sliedrecht. Deze app zou volgens het idee van SGPJ Merwestreek de volgende functies moeten hebben. De app moet dezelfde informatie en mogelijkheden hebben als de website, denk aan paspoortaanvraag of rijbewijs, klacht indienen, raadsinformatie en algemene informatie kunnen raadplegen over het dorp. Maar dan verpakt in een compact en laagdrempelig platform voor zowel jongeren als ouderen. Secretaris Christian Hovestadt: "Deze app is nodig omdat door de steeds verdergaande ontwikkelingen in de communicatie, een hedendaags platform nodig is om als gemeente de inwoners gemakkelijk te kunnen bereiken, en dat inwoners de gemeente gemakkelijk kunnen bereiken. Vooral voor jongeren is het interessant omdat zij het verst van de politiek af staan, maar tevens wel pioniers zijn op het vlak van moderne communicatiemiddelen. Zeker daarom is het een mooie kans om iets te doen aan de kloof tussen politiek en 'burgers'. " 

Dit is een mooie kans om iets te doen aan de kloof tussen politiek en 'burgers'.

De reacties op het idee van SGPJ Merwestreek waren uit beide gemeenten overwegend positief. In Sliedrecht kreeg SGPJ advies van PRO Sliedrecht om een burgerinitiatief te starten, om het plan d.m.v. van 200 handtekeningen definitief op de agenda van de raad te zetten. Verder gaf wethouder Ton Spek aan dat hij nog twijfelde om SGPJ uit te nodigen voor een gesprek. In Hardinxveld-Giessendam gaf burgemeester Heijkoop aan dat SGPJ i.i.g. was uitgenodigd om mee te denken over het vernieuwen van de website.

Voorzitter Koen Schouten: "De feedback van ons idee gaan we meenemen in de volgende vergadering, en gaan we bekijken hoe we verder willen gaan met ons idee. Na de jaarwisseling hopen we meer informatie te hebben, over hoe we dit verder gaan aanpakken".